Skip Navigation Links
 Venue 
 تاریخ های مهم 
 Registration 
 Pre Registered 
 Abstracts 
 برنامه همایش 
 Exhibition 
 Personal page 
  
 Archive 
                             دومین ويژه نامه همايش بهاره چشم پزشكي منتشر شد        شب بهاری چشم پزشکی با رحیم شهریاری       دومین همایش بهاره چشم پزشکی
Skip Navigation Links
        مکان برگزاری
        تاریخ های مهم
        ثبت نام
        ثبت نام شدگان
        مقالات
        برنامه همایش
        نمایشگاه
        صفحه شخصی
        جستجوی سخنران
        آرشیو
 
شرکتهای تجاری Companies

« شركتهای تجاری »

برای مشاهده اطلاعات هر شركت روی نام آن کلیک کنید.
ليست كلی ه ی و ن م ل گ ک ق ف غ ع ظ ط ض ص ش س ژ ز ر ذ د خ ح چ ج ث ت پ ب ا آ

شماره غرفهنام شركتردیف
A18  مارستان  1
A20  مهرداور(گلبندی)  2
A15 , A21  مهندسي پزشكي عالي پيام  3
A28a  موج طب پارسیان  4
A39  موسسه پويان  5

« دفتر انجمن ها / مراکز تحقیقاتی ، ... »

شماره غرفهنام ردیف
A33  مركز تحقيقات چشم دانشگاه تهران  1
A33  مركز تحقيقات چشم دانشگاه شهيد بهشتي  2
A33  مرکز تحقيقات چشم دانشگاه علوم پزشکي مشهد  3
A33  مرکز تحقیقات چشم بیمارستان رسول اکرم  4
A33  مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  5

Last News

  - دومین ويژه نامه همايش بهاره چشم پزشكي منتشر شد
  -  شب بهاری چشم پزشکی با رحیم شهریاری
  - دومین همایش بهاره چشم پزشکی